ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση
Ὁ χιτλερισμός, ὁ σταλινισμὸς καὶ οἱ δυτικοὶ δημοκράτες
Ὁ ΟΑΣΕ (Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶτὴν Συνεργασία στὴν Εὐρώπη) ἐξἐδωσε τὸ 2009 ἑνα καταδικαστικὸ ψήφισμα μὲ τὸ ὁποῖο ἐξίσωσε ναζισμὸ καὶ σταλινισμό...
(συνέχεια τοῦ ἄρθρου μὲ κωδικό)

Για να διαβάσετε τα άρθρα του τρέχοντος τεύχους
πρέπει να έχετε τον κωδικό.

Είσοδος Μέλους
 
Κωδικός:
 

Ἄρθρα Τρέχοντος Τεύχους
Ἡ ἀσθένεια τοῦ ἀντικομμουνισμοῦἩ κοινὴ προέλευση καὶ ὁ κοινὸς στόχος τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦὉ χιτλερισμός, ὁ σταλινισμὸς καὶ οἱ δυτικοὶ δημοκράτες