ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση
Γιὰ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰδιοκτήτη καὶ διευθυντὴ Δημήτρη Κιτσίκη, καθηγητὴ καὶ τακτικὸ μέλος τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας, νὰ χρησιμοποιεῖτε τὴν  ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: dimitri.kitsikis@uottawa.ca.

Ὅλα τὰ παλαιὰ τεύχη, ἀπὸ τὸ τεῦχος 1, φθινόπωρο 1996 μέχρι τὸ τεῦχος 66, χειμώνας 2012-2013, διατίθενται, ἀπὸ τὸ «Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη» ΝΠΔΔ (http://www.idkf.gr), Ἰωάννου Θεολόγου  22, -Ζωγράφου 157 73, 3ος ὄροφος, τηλέφωνο (+30) 210.77.80.225. Ἐπίσης, μερικὰ παλαιὰ τεύχη διατίθενται στὴν Ἀθήνα, ἀπὸ τὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο (τηλ.210.38.02.644) καὶ τὸ Βιβλιοπωλεῖο Ἔσοπτρον (τηλ.210.33.11.226). Τὸ ἱστορικὸ βιβλιοπωλεῖο Ἑστία ποὺ διέθετε καὶ τὰ περισσότερα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ, ἔπαυσε νὰ λειτουργῇ στὶς 30 Μαρτίου 2013.

Στὴν ἱστοσελίδα τοῦ περιοδικοῦ, http://www.intermediateregion.com ἐμφανίζονται τὰ περιεχόμενα ὅλων τῶν παλαιῶν τευχῶν ἀπὸ τὸ 1996 ἕως τὸ 2012.

Άπὸ τὸ τεῦχος 67, ἄνοιξη 2013, καταργεῖται ἡ τυπωμένη σὲ χαρτὶ ἔκδοση (ἐκτὸς  μερικῶν ἀντιτύπων γιὰ τὶς βιβλιοθῆκες καὶ τὰ βιβλιοπωλεῖα) καὶ ἐμφανίζεται ὁλόκληρο τὸ περιεχόμενο τοῦ περιοδικοῦ στὸ διαδίκτυο. Μᾶς κοινοποιεῖτε στὴν ἠ/διεύθυνση dimitri.kitsikis@uottawa.ca τὰ στοιχεῖα σας καὶ ἐμεῖς σᾶς στέλνουμε τὸν κωδικὸ προσβάσεως δωρεάν, στὴν ἠ/διεύθυνσή σας. Μὲ τὸν κωδικὸ αύτόν εἰσέρχεσθε στὸ http://www.intermediateregion.com καὶ διαβάζετε δωρεὰν ὁλόκληρο τὸ τρέχον τεῦχος.

Βλέπε καὶ τὸ μπλόγκ http://endiameseperioche.blogspot.gr ποὺ δημοσιεύει σχόλια τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη.

Τρέχον Τεῦχος
Ἄρθρα Τρέχοντος Τεύχους
Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ὡς κέντρο τοῦ ἐπερχομένου ἈρμαγεδδῶνοςἘνδοκαπιταλιστικὸς διχασμὸς καὶ ἀμερικανικὴ παρακμήΤὸ τέλος τῆς Ἑλλάδος;Ἡ καταγωγὴ τῶν Πομάκων